Monography

OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf; BARTA, Jiří; NAVRÁTIL, Josef. Simulace pro výcvik aktérů krizového řízení. Praha: powerprint s. r. o., 2017, 150 s. ISBN 978-80-7568-066-2. (Download)

Articles

2017

Articles in conference proceedings

 • BARTA, Jiří; NAVRÁTIL, Josef. Support for Management Processes of the Exercises of the Crisis Staffs of Critical Infrastructure Entities. In: European Simulation and Modelling Conference 2017. Lisabon: EUROSIS‑ETI Publication, 2017, p. 143‑147. ISBN 978‑492859‑00‑6.
 • MALACHOVÁ, Hana; OULEHLOVÁ, Alena. Analysis of the Gas Distribution System Operator’s Activities on Declaring the State of Emergency. In: Safety and Reliability ‑ Theory and Applications ‑ Čepin & Briš (Eds). London: Taylor & Francis Group, 2017, p. 51‑58. ISBN 978‑1‑138‑62937‑0.
 • MALACHOVÁ, Hana; OULEHLOVÁ, Alena; KINCL, Pavel. SIMEX Simulation Tool ‑ „Accident“ Crisis Scenario and Crisis Management Entities‘ Exercise. In: 2017 Communication and Information Technologies. Vysoké Tatry: Armed Forces Academy Liptovský Mikuláš, 2017, p. 83‑89. ISBN 978‑80‑8040‑545‑8.
 • MALACHOVÁ, Hana; OULEHLOVÁ, Alena. Tasks and Measures of Crisis Staff for Solving Crisis Situations connected with Power Outage. In: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vídeň: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 963‑973. ISBN 978‑0‑9860419‑7‑6.
 • OULEHLOVÁ, Alena. Identification of the Electricity Blackout Impacts on the Environmental Security. In: Risk, Reliability and Safety Innovating Theory and Practice. London: Taylor & Francis Group, 2017, p. 2175‑2182. ISBN 978‑1‑138‑02997‑2.
 • OULEHLOVÁ, Alena; KAVAN, Štěpán. Preparation for Providing Crisis Communication during Blackout Occurrence. In: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 1416‑1425. ISBN 978‑0‑9860419‑9‑0.
 • OULEHLOVÁ, Alena; KINCL, Pavel; MALACHOVÁ, Hana. Training the Crisis Management Members: Forest Fire Scenario. In: Safety and Reliability ‑ Theory and Applications ‑ Čepin & Briš (Eds). London: Taylor & Francis Group, 2017, p. 37‑43. ISBN 978‑1‑138‑62937‑0.
 • OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; ŘEZÁČ, David. Risks Evaluation in Preparation of Crisis Management Exercise. In: Distance Learning, Simulation and Communication 2017. Brno: University of Defence, 2017, p. 230‑240. ISBN 978‑80‑7231‑416‑4.
 • OULEHLOVÁ, Alena; SPÁLENKOVÁ, Marta; MALACHOVÁ, Hana. Blackout Exercise Preparation and Organization by Crisis Management Authorities. In: 3rd International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All. Porto: {Nakladatel}, 2017.
 • OULEHLOVÁ, Alena; SVOBODA, Oldřich; MALACHOVÁ, Hana. Energy Critical Infrastructure Bodies‘ Risk Perception. In: ISCOBEMM. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2017, p. 27.
 • URBAN, Rudolf; OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana. Computer Simulation ‑ Efficient Tool of Crisis Management. In: International Conference KNOWLEDGE‑BASED ORGANIZATION. Sibiu: „Nicolae Balcescu“ Land Forces Academy, 2017, p.135-141, ISSN 2451-3113.
 • URBAN, Rudolf; OULEHLOVÁ, Alena; SVOBODA, Oldřich; MALACHOVÁ, Hana. Hodnocení krizové připravenosti u subjektů energetické kritické infrastruktury. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Fakulta bezpečnostního inžinierstva UNIZA, 2017, s. 392‑400. ISBN 978‑80‑554‑1332‑7.
 • URBÁNEK, Jiří; BARTA, Jiří; URBÁNEK, Jiří. Crisis interfaces investigation at process model of critical infrastructure subject. In: Safety and Reliability ‑ Theory and Applications ‑ Čepin & Briš (Eds). London: Taylor & Francis Group, 2017, p. 91‑96. ISBN 978‑1‑138‑62937‑0.
 • URBÁNEK, Jiří; JOHANIDESOVÁ, Jitka; URBÁNEK, Jiří; BARTA, Jiří. Operational improvement of systems and processes at critical infrastructure detection check sites. In: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice. London: Taylor & Francis Group, 2017, p. 1831‑1835. ISBN 978‑1‑138‑02997‑2.
Article in periodical

 • MALACHOVÁ, Hana; OULEHLOVÁ, Alena. Cvičení orgánů krizového řízení zaměřené na narušení dodávek zemního plynu velkého rozsahu s využitím simulace. The Science for Population Protection, 2017, sv. 1, č. 9, s. 1‑10. ISSN 1803‑635X.
 • MALACHOVÁ, Hana; OULEHLOVÁ, Alena. Exercise of the Crisis Management Authorities. Bezpečnostní teorie a praxe. (Security Theorry and Practice.), 2017, vol. 1, no. květen 2017, p. 131‑144. ISSN 1801‑8211.
 • OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana. An Exercise in Crisis Management Preparedness in the Case of Gas Supply Disruption. Internal Security, 2017.
 • ŠVARCOVÁ, Irena; NAVRÁTIL, Josef. Možný přístup k hodnocení připravenosti zdravotnické záchranné služby na mimořádné události. Urgentní medicína, 2017, sv. 20, č. 1, s. 6‑9. ISSN 1212‑1924.

2016

Articles in conference proceedings

 • BARTA, Jiří; ŘEZÁČ, David. Simulační prostředky využitelné pro výcvik rozhodovacích procesů krizového managementu kritické infrastruktury. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2016, s. 38-46. ISBN 978-80-554-1213-9.
 • NAVRÁTIL, Josef; KELLNER, Josef; MARTÍNEK, Bohumil. Scénáře ohrožení elektrizačních soustav jako součást ochrany kritické infrastruktury. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „KRÍZOVÉ SCENÁRE V SYSTÉME PRÍPRAVY KRÍZOVÝCH MANAŽÉROV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH BEZPEČNOSTNÉHO ZAMERANIA“. Bratislava, Slovensko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2016, s. 261-272. ISBN 978-80-8054-661-8.
 • SPÁLENKOVÁ, Marta; ŘEZÁČ, David; OULEHLOVÁ, Alena. Cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému v Jihočeském kraji – narušení dodávek zemního plynu velkého rozsahu: SIMEX 2016. In: Sborník 9. mezinárodní vědecké konference Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a. s., 2016, s. 305-311. ISBN 978-80-86710-87-7.
 • ŠVARCOVÁ, Irena; HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Šárka; NAVRÁTIL, Josef. Crisis Management and Education in Health. In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, Volume XVI. Future Academy, 2017, p. 255-261. ISSN 23571330.
 • URBÁNEK, J. J. JOHANIDISOVÁ, J. Identifikace kritických a krizových rozhraní v modelech krizových situací. In Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-455-3.
 • OULEHLOVÁ, Alena. Identification of the Electricity Blackout Impacts on the Environmental Security. In: Risk, Reliability and Safety Innovating Theory and Practice. London: Taylor & Francis Group, 2017, p. 2175-2182. ISBN 978-1-138-02997-2.
 • URBÁNEK, Jiří; JOHANIDESOVÁ, Jitka; URBÁNEK, Jiří; BARTA, Jiří. Operational improvement of systems and processes at critical infrastructure detection check sites. In: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice. London: Taylor & Francis Group, 2017, p. 1831-1835. ISBN 978-1-138-02997-2.

 

Article in periodical

 • BARTA, Jiří. Specifika praktického cvičení pracovníků krizových štábů energetické kritické infrastruktury. Krízový manažment, 2017. ISSN 1336-0019.
 • BARTA, Jiří; VAŠKOVÁ, Michaela; URBÁNEK, Jiří. Evaluation of Simulation Programs Applicable to the Support of Decision-Making Processes in Crisis Management of Critical Infrastructure. International Journal of Education and Learning Systems, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 74-80. ISSN 2367-8933.
 • SPÁLENKOVÁ, Marta; OULEHLOVÁ, Alena. Cvičení SIMEX 2016. Časopis 112, 2016, sv. XV, č. 11, s. 16-17. ISSN 1213-7057.
 • KRAHULEC, J, SVOBODA, O. J. URBÁNEK, J. J. Computational Algorithm as a Possible Support of Emergency Communication. International Journal of Computers, 2016, no. 1, p. 127-129. ISSN 2367-8895.
 • URBÁNEK, J. F, URBÁNEK, J. J. SVOBODA, O. KRAHULEC, J. JOHANIDISOVÁ, J. Crisis Impact Simulation on Value Added Production in the Organizations. International Journal of Cultural Heritage, 2016, no. 1, p. 20-24. ISSN 2367-9050.
 • URBÁNEK, J. J. JOHANIDISOVÁ, J. URBÁNEK, J. F. Crisis Situation Operational Investigation and Modelling in the Organizations of Critical Infrastructure. International Journal of Economics and Management Systems, 2016, no. 1, p. 76-80. ISSN 2367-8925

2015

Articles in conference proceedings

 • BARTA, Jiří; SVOBODA, Oldřich. Assessment of the Simulation Programs Usable to Support Decision Making Processes of the Critical Infrastructure Emergency Management. In: International Science Index. Londýn, Spojené království Velké Británie:International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 2015, p. 998-1005. ISSN 1307-6892.
 • BARTA, Jiří. The Use of Simulation Programs of Leakage of Harmful Substances for Crisis management. In: International Science Index. Řím, Itálie: International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 2015, p. 856-861. ISSN 1307-6892.
 • MALACHOVÁ, Hana; OULEHLOVÁ, Alena; ŘEZÁČ, David. Simulation Tools for Training in the Case of Energy Sector Crisis. In: International Scholartly and Scientific Research & innovation. Barcelona, Spain: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, p. 1912-1917. ISSN 1307-6892.
 • OULEHLOVÁ, Alena; BARTA, Jiří; MALACHOVÁ, Hana; URBÁNEK, Jiří. Requirement engineering for emergency simulations. In:IFIP Advances in Information and Communication Technology. Melbourne, Australia: Springer New York LLC, 2015, p. 388-396. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-319-15993-5.(web)
 • OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; ŘEZÁČ, David. Use of simulation in cooperation traininig of critical infrastructure entities. In: Distance learning, simulation and communication 2015. Brno: University of Defence, 2015, p. 103-112. ISBN 978-8–7231-992-3 (web).
 • OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; SVOBODA, Oldřich; URBÁNEK, Jiří. Preparedness of Critical Infrastructure Subjects in Energy Sector for Crisis Situations. In: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. London, Velká Británie: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015, p. 229-236. ISBN 978-1-138-02879-1.
 • URBÁNEK, Jiří; OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; SVOBODA, Oldřich; URBÁNEK, Jiří. Accident and Incident Investigation and Modelling in Critical Infrastructure. In: Safety and Reliability of Complex Engineered System. London, Velká Británie: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015, p. 43-47. ISBN 978-1-138-02879-1.
 • URBÁNEK, Jiří; OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; URBÁNEK, Jiří. Peril´s Environment of Energetic Infrastructure Complex System, Modelling by the Crisis Situation Algorithms. In: International Science Index. Istanbul, Turecko: International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 2015, p. 2150-2154. ISSN 1307-6892.
 • VAŠKOVÁ, Michaela; KRAHULEC, Josef; BARTA, Jiří. Possibilities of Ensuring Protection of Selected Objects of Critical Infrastructure. In: Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015. Brno: University of Defence, 2015, p. 149-155. ISBN 978-80-7231-436-2.
 • ŘEZÁČ, David. Výcvik součinnosti subjektů kritické infrastruktury a orgánů státní správy s využitím počítačové simulace. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, Slovensko: Fakulta bezpečnostního inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015, p. 559-564. ISBN 978-80-554-1024-1.
Article in periodical

 • ŠVARCOVÁ, Irena; NAVRÁTIL, Josef; NEKVAPILOVÁ, Vlasta. Mimořádná událost a činnost ZZS ve vybraných zemích Evropy. Urgentní medicína, 2015, sv. 2015, č. 3, s. 17-21. ISSN 1212-1924.